Identiteit van de ondernemer

Ik ben:
Erwin Eestermans, handelend onder de naam: Upcycled Instruments

Vestigingsadres
Upcycled Instruments
Erwin Eestermans
Kerkstraat 5, 2910 Essen – België

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 19 uur
Zaterdag van 9 uur tot 17 uur
Telefoonnummer: +32 486 11 47 84
E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0508 413 523
BTW-nummer: BE 0508.413.523

Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van mij als Ondernemer aan jou als Consument.

Wij leveren enkel in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Letland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Bij je online bestelling, bezorgen we je samen met de bestellingbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Belfius Direct Net, Creditcard, iDEAL, KBC/CBC betaalknop en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op je gekozen adres. Een Consument uit België of Nederland kunnen hun bestelling (na betaling via de webshop) afhalen in de Kerkstraat 5, 2910 Essen België: dit kan enkel na voorafgaand overleg over datum en uur van afhaling en indien deze optie werd gekozen bij het betalingsproces. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘Bestelling Plaatsen’. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketingdoeleinden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder meer en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 5 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling. Als je de goederen terugstuurt, moet dit niet noodzakelijk gebeuren samen met de verpakking waarin je de goederen hebt ontvangen. Wel moeten alle geleverde toebehoren en in de originele staat worden toegevoegd. Hou hierbij rekening met de onderstaande instructies.
 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of met een koerier. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar [email protected] of Upcycled Instruments tav Erwin Eestermans, Kerkstraat 5, 2910 Essen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 5. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als: de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De verzendingskost is afhankelijk van het land van bestemming en wordt vermeld voordat de bestelknop ‘Bestelling Plaatsen’ wordt ingedrukt.

Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betalingen aanvaarden via de betaalmodules op onze website.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig.
 3. De betalingen worden enkel verwerkt via de payment service provider Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland.

Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 5 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld foto’s, namen, teksten, logo’s, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Klachtenregeling en geschillen

 1. We gaan ervan uit dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via [email protected], telefoonnummer +32 486 11 47 84, of per brief gericht aan Upcycled Instruments t.a.v. Erwin Eestermans, Kerkstraat 5, 2910 Essen – België. We doen er alles aan om je klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.
Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.